Troms fylkeskommune
Postadresse: Pb 852, 9488 Harstad
Besøksadresse: Havnegata 2, 9400 Harstad
Telefon: 77 78 86 65 • Nettsted: http://troms.ksys.no
Kontaktperson:
Insekter og andre småkryp - Midt-Troms museum
Produksjonsliste
Program

Insekter og andre småkryp - Midt-Troms museum

Se alle bilder, videoer, lydklipp, vedlegg

Midt Troms tilbyr studier av edderkopper og andre insekter fra museets rikholdige samling. Ved Balsfjord Fjordmuseum formidler vi naturhistoriske temaer og kunnskaper omfredningsområder, geologi, store rovdyr, fugler, fugletrekk og flora i tillegg til insekter og andre småkryp.

Våre naturhistoriske konservatorer tilbyr undervisningsopplegg basert på museets naturhistoriske arbeidsområder. Museet kan også komme til skolene etter nærmere avtale med DKS. Oppleggets vektlegging kan også avtales nærmere med museet i forkant.

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Troms fylkeskommune
  • Produsent: Midt-Troms museum

Multimedia og vedlegg

Bilder

2 a Foto - Midt Troms Museum.jpg

Publikumskommentarer:

Navn:
Skole:
Klasse:
Kommentar:
Kulturarv, Kulturarv
Trinn: VG1 - VG3
Praktisk informasjon
Kontaktperson produksjon
Midt-Troms museum ved
Truls Nilsen, tlf: 41444983
 truls.nilsen@mtmu.no Kultur i Troms ved
Helle Ramstad, tlf. 77 78 86 59
helle.ramstad@tromsfylke.noHanne Mikalsen, tlf. 77 78 86 64
hanne.mikalsen@tromsfylke.no
Programlengde
90min
Maks publikumsantall
30
Arena / rom
Balsfjord fjordmuseum Våtmarksenteret, Storsteinnes. Eller ved skolene etter avtale
Arrangører
Arrangert av:
Troms fylkeskommune
Produsent:
Midt-Troms museum