Troms fylkeskommune
Postadresse: Pb 852, 9488 Harstad
Besøksadresse: Havnegata 2, 9400 Harstad
Telefon: 77 78 86 65 • Nettsted: http://troms.ksys.no
Kontaktperson:
Midt-Troms Museum
Produksjonsliste
Program

Midt-Troms Museum

Se alle bilder, videoer, lydklipp, vedlegg

Midt-Troms Museum tilbyr en rekke spennende opplevelser gjennom sitt skoleprogram. All omvisning og undervisning for grunnskoler er gratis. Transportutgiftene må den enkelte skole stå for selv, men skolene kan søke om å få dekket skyssutgifter av de kommunale DKS-midlene. Den enkelte skole må selv ta kontakt med den enkelte kommunes DKS-kontakt. Dette kan avtales nærmere med vår museumsformidler som skreddersyr undervisningsopplegg i henhold til skolens behov og læreplanen.
All omvisning og undervisning ved våre museumsanlegg må forhåndsbestilles minst to uker på forhånd. Spørsmål og bestilling av omvisning og undervisning ved våre anlegg gjøres til museumsformidler Truls Nilsen.

Se nettside: www.mtmu.no

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Troms fylkeskommune

Multimedia og vedlegg

Bilder

Kystkultur Bjorelvnes Lenvik Museum
Foto: Dag Arild Larsen

Publikumskommentarer:

Navn:
Skole:
Klasse:
Kommentar:
Kulturarv
Trinn: 1 år - VG3
Praktisk informasjon
Kontaktperson produksjon
Midt Troms museum ved Truls Nilsen
tlf: 414 44 983
truls.nilsen@mtmu.no
Arrangører
Arrangert av:
Troms fylkeskommune