Troms fylkeskommune
Postadresse: Pb 852, 9488 Harstad
Besøksadresse: Havnegata 2, 9400 Harstad
Telefon: 77 78 86 65 • Nettsted: http://troms.ksys.no
Kontaktperson:
Lego
Produksjonsliste
Program

Lego

Se alle bilder, videoer, lydklipp, vedlegg

Dette er Lego-bygging med Lofoten Ladies, to freske damer som er viden kjent for sin evne til å engasjere, inspirere og få med alle. Produksjonen Lego er en blanding av samtale, kunst og lek. Det er derfor viktig å skape en god og trivelig ramme omkring arrangementet.

Lego for seniorer er sterkt undervurdert! Hvorfor skal ungene ha enerett på dette fantastiske materialet? Derfor foreslår vi at dere inviterer både unge og eldre til felles legobygging. Med enorme mengder gul Lego skal det bygges, snakkes og fantaseres rundt bordet.

Dersom dere inviterer med unger anbefaler vi en liten gruppe skoleelever fra 5. trinn. Ikke flere enn halvt antall av gruppen eldre. Elevene blir de «gode medhjelperne» som kan være med å prøve ut legoens muligheter, hjelpe til med litt ekstra håndkraft der det trengs, og delta i samtalene som går på kryss og tvers av bordet. Elevene må være forberedt på å sirkulere rundt bordet. Produksjonen kan også gjennomføres uten elever.

Det er viktig at noen fra de ansatte også tar del i aktiviteten slik at det som samtales om og gjøres, også kan brukes senere. Og også fordi det er de ansette som kjenner deltakerne.

Legobyggingen gir rom for artig samtaler, gode historier, prøving og feiling, morsomme byggverk, samarbeid, latter og gledelige overraskelser. Lofoten Ladies har også med et par gamle gjenstander det skal snakkes om, og de har med tegnepapir og gode fargestifter dersom noen vil prøve seg på det.

Kaffe, saft og kaker hører også med på slutten av økta. Dette ber vi om at institusjonen selv sørger for.

Lego passer for alle grupper av spaserstokk-brukere. På dagsenteret, i institusjonene, eller på dementavdelingen, og produksjonen kan tilpasses mange nivåer.

Det legges opp til to grupper pr dag; ett oppsett før middag og ett oppsett etter middag og middagshvil. Det kan gjerne være flytt til en annen institusjon, samt bytte til en ny elevgruppe.

Pause mellom øktene tilpasses etter institusjonens behov.

Kunstnerduoen Lofoten Ladies består av Grethe Winther-Svendsen og Vebjørg Hagene Thoe.

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Troms - spaserstokken
  • Kunstnere/grupper: Lofoten Ladies
  • Produsent: Nordnorsk Kunstnersenter.

Om kunstner / utøver / gruppe


Medvirkende

Multimedia og vedlegg

Bilder

Foto 1 Kristin Risan.jpg
Foto: Kristin Risan
Foto 2 Kristin Risan.jpg
Foto: Kristin Risan

Publikumskommentarer:

Navn:
Skole:
Klasse:
Kommentar:
Visuell kunst
Trinn: Voksne - Voksne
Praktisk informasjon
Kontaktperson produksjon
Kultur i Troms, DKSS:
Mona Aas Johansen, tlf. 77 78 86 56
mona.aas.johansen@tromsfylke.no
Gunn-Ellen Rye Krøtø, tlf: 77 78 86 51
gunn.kroto@tromsfylke.no
Kontaktperson utøver
Grethe Wither Svendsen, mob. 97 54 93 07
Grethe Winther-Svendsen, grewint@icloud.com, 97549307
Programlengde
90 - 120 min
Maks publikumsantall
15
Arena / rom
Institusjon/Eldresenter/Aktivitetsenter
Bærehjelp
Avtales med kunstnerne
Oppriggingstid
15 min.
Nedriggingstid
30 min.
Rom/areal, bredde, lengde, takhøyde, veggareal
Fellesstue eller lignende. Et stort bord i arbeidshøyde med plass til masse lego.
Sitteplasser
Det antall seniorer, ansatte og elever som deltar. Maks 15 personer rundt bordet
Arrangører
Arrangert av:
Troms - spaserstokken
Produsent:
Nordnorsk Kunstnersenter.
Medvirkende
  • Grethe Winther-Svendsen (Kunstner)
  • Vebjørg Hagene Thoe (Kunstner)