Troms fylkeskommune
Postadresse: Pb 852, 9488 Harstad
Besøksadresse: Havnegata 2, 9400 Harstad
Telefon: 77 78 86 65 • Nettsted: http://troms.ksys.no
Kontaktperson:
Várdobáiki
Produksjonsliste
Program

Várdobáiki

Se alle bilder, videoer, lydklipp, vedlegg

Várdobáiki museum er en avdeling under Várdobáiki samisk senter, og er en av Sametingets seks museumssiidaer (museumsregion) med ansvar for samisk museumsvirksomhet,
herunder drift av Gállogieddi samiske friluftsmuseum. Várdobáiki samisk senters formål er å videreføre samisk språk, kultur og samfunnsliv i regionen. Várdobáiki skal også bidra til et inspirerende miljø i tråd med samiske verdier og tradisjoner i området. Várdobáiki samisk senter samarbeider med Den kulturelle skolesekken, og tar imot skoleklasser etter avtale.
Kontakt museet for bestilling.

Várdobáikki musea lea ossodat Várdobáiki sámi guovddáža vuolde, ja leat okta daid Sámedikke guhtta museasiiddain (museaguovlu) ovddasvástádusain sáme museadoaimmain,
dán vuolde doaibmá Gállogieddi sámi olgomusea. Várdobáiki sámi guovddáža ulbmil lea joatkit viidáseappot gielain, kultuvrrain ja servodateallimiin guovllus. Várdobáiki áigu maiddái bargat movttidahttit sámi árvvuid ja árbevieruid guovllus. Várdobáiki sámi guovddáš ovttasbargá Dan kultuvrralaš skuvlaseahkain, ja váldá vuostá skuvlaluohkkáid šiehtadusa mielde. Váldde oktavuođa museain

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Troms fylkeskommune

Multimedia og vedlegg

Bilder

Komager
Foto: Kjersti Myrnes Balto
Komager
Foto: Kjersti Myrnes Balto

Publikumskommentarer:

Navn:
Skole:
Klasse:
Kommentar:
Kulturarv
Trinn: 1 - VG3
Praktisk informasjon
Kontaktperson produksjon
marit@vardobaiki.no
Tlf. 76 98 50 27
​Várdobáiki museum / Várdobáikki musea      
Várdobáiki samisk senter / sámi gouvddášBedringens vei 9
8536 Evenes
Lenker
Arrangører
Arrangert av:
Troms fylkeskommune