troms tromsfylke.no Hjem

Finn dine spillesteder:

Håndbok for kulturkontakter i grunnskolen

Mona Aas Johansen @ Troms // 12.11.12

På hver skole er det en ansvarlig kulturkontakt. Kulturkontakten er kontaktpersonen og bindeleddet mellom kommunekontakten for Den Kulturelle Skolesekken (DKS) og skolen, og bidrar til å sikre best mulige møter mellom elever og utøvere. Kvaliteten i møtet mellom utøvere og elever er avhengig av at informasjon om produksjonen leses av de voksne som skal være med elevene. Noen produksjoner krever konkret forarbeid, mens det for andre besøk ikke er nødvendig med spesielle forberedelser. For alle besøkene er det viktig at elevene er informert om HVA og HVEM som kommer på besøk, og at det skapes en forventning hos elevene.