troms tromsfylke.no Hjem

Finn dine spillesteder:

Håndbok for elev-arrangører

Mona Aas Johansen @ Troms // 19.11.12

Skolene får stadig flere kulturbesøk utenfra og har i tillegg egne arrangementer, og skolens rolle som arrangør blir derfor stadig viktigere. Vi har sett hvordan kvaliteten i kulturarrangementer har blitt mye bedre ved god tilrettelegging, noe utøverne som besøker skolene også rapporterer om.

Vi oppfordrer skoler som ikke allerede har gjort det, til å utvikle en elevarrangørordning, der elever og kulturkontakt samarbeider om arrangøroppgaven. Det er ingen tvil om at dyktige elevarrangører blir satt stor pris på, og at det også er lærerikt og spennende for elevene. Elevene får også mulighet til å bli kjent med utøverne, noe som kan være spennende i seg selv.

Elevarrangører og kommunekontakt forteller:

«Å ha elever som arrangør har lettet mitt arbeide som skolekontakt. Å gi elevene ansvar for forestillingen, og å gjennomgå sjekklista sammen med dem på forhånd har gitt udelte positive opplevelser og erfaringer.
Elevene har tatt ansvar, og har følt at deres innsats faktisk betyr noe - og artistene som har vært på besøk hos oss gir også positive tilbakemeldinger på elevarrangørene".
Kommunekontakt Kvæfjord kommune, Marianne Vaskinn

”Jeg søkte kulturvertstillingen fordi det så ut til å være gøy, og jeg hadde lyst til å prøve noe nytt, og få nye utfordringer. Jeg gleder meg til forestillingene, og liker å prate med gjestene, egentlig liker jeg alt med det å være kulturvert”!
Kulturvert Martine

”Jeg hadde sett på tidligere kulturverter, og syntes oppgavene virket spennende. I begynnelsen var det flaut å stå foran mange mennesker, men jeg ble vant til det etter hvert. Nå synes jeg det er morsomt å presentere nye forestillinger for publikum”!
Kulturvert Kristin

”Jeg føler at vi gjør en viktig jobb, fordi det er vi kulturverter som klargjør rommene, og hjelper kunstnerne med praktiske ting. Vi serverer også kaffe, te og mat, og vi lager små gaver for å glede dem”
Kulturvert Kristin

”Det arbeidet vi gjør er viktig! Uten oss hadde det ikke gått så bra !”
Kulturvert Martine