troms tromsfylke.no Hjem

Finn dine spillesteder:

Innmeldingskjema for skoleåret 2018/2019

system @ Troms // 06.04.17

Innmeldingsfrist for skoleåret 2018/2019 er 1.november.
 

Elektronisk Innmeldingsskjema

 

Merk at for musikk i grunnskolen,  1.-10. trinn ønsker vi at også ideer og skisser til produksjoner skal meldes inn, ikke bare ferdige produksjoner. Dette er med tanke på mulige egenproduksjoner.

Vår musikkprodusent vil sammen med utøverne jobbe frem og ferdigstille endelig produksjon.