troms tromsfylke.no Hjem

Finn dine spillesteder:

Rapporter, forskning og artikler

Hanne Mikalsen @ Troms // 03.10.14

Det muliges kunst - Råd til kulturmisisteren og kulturministeren

Rapport om elevmedvirkning i skolesekken - Rapporten fra Creativity, Culture and Education om elevmedvirkning i Den kulturelle skolesekken

Aldri mer kunst - Artikkel v/Hilde Kamfjord

St. melding nr 8 - Kulturell skolesekk for framtida

Handlingsplan for visuell kunst i Troms 2011-2014

Elevmedvirkning i Den kulturelle skolesekken - Rapport

Kan sirkus bidra til økt læring og kunnskap blant elever? Ja, mener norske Cirkus Xanti som er én ni norske aktører som har fått støtte fra det norsk-portugisiske kulturutvekslingsprogrammet.

Les mer: Sirkus i skolen

 

Det muliges kunst - Ekspertgruppen

Det muliges kunst - Ekspertgruppen

Utsnitt fra forsiden - ill. Ørjan Jensen superpop.no

Aldri mer kunst!

Aldri mer kunst!

Ill. eat your carrots