troms tromsfylke.no Hjem

Finn dine spillesteder:

Folkemusikk Nord

Terje Foshaug @ Troms // 04.02.11

Folkemusikk Nord ble en del av Kultur i Troms / Troms fylkeskommune 1. januar 2011. Endelig har Nord-Norge fått etablert sitt kompetansesenter for folkemusikk og folkedans, etter mange år i en omskiftende og uviss prosjektverden. Folkemusikk Nord er lokalisert i Målselv.

Kultur i Troms hadde allerede før denne etableringen en sterk satsing på folkemusikk gjennom joiker Inga Juuso, og tre landsdelsmusikere i gruppa Fotefar. I 2011 ble det også tilsatt en produsent i halv stilling knyttet til musikerne i Fotefar. En samorganisering av Kultur i Troms sin folkemusikksatsing og Folkemusikk Nord i Målselv, gir en slagkraftig avdeling for folkemusikk og folkedans i Troms og resten av landsdelen. Målet er å bidra til å utvikle nye og eksisterende arrangører, møtesteder, artister, bransje, og talenter innenfor sjangeren. Samtidig er det viktig å sikre en positiv framtid for festivalen Kalottspel, som de siste tiårene har vært den viktigste utviklingsaktøren innen sjangeren i landsdelen.

 

Kontaktinfo:

 

Terje Foshaug,
 Daglig Leder


Tlf. 77 78 94 85/952 79 945


E-post: terje.foshaug@tromsfylke.no

 

Nina Fjeldet, Produsent

Tlf. 77 78 94 68

E-post: nina.fjeldet@tromsfylke.no

 

Marte Frihetsli,
 Produsent
 (i permisjon til 01.09.15.)

Tlf. 77 78 9468/907 75 074

E-post:
marte.frihetsli@tromsfylke.no

 

Adresse:

Folkemusikk Nord

Høgtun

9321 Moen