Erika Toth leder Arctimus sekstett på Festkonsert med Nils Harald Sødal