Da er det klart! Neste skoleårs DKS-program ligger nå tilgjengelig på nettsiden og hvis du vil skrive ut et eksemplar kan du gjøre det her. God lesning.

Nettsiden: dkstroms.no

Utskriftsvennlig:
Grunnskole pdf
Videregående skole pdf