Den Kulturelle Spaserstokken

Om ordningen

Målet for Den kulturelle spaserstokken er å legge til rette for økt samarbeid mellom kultursektor og omsorgssektoren, slik at det kan utvikles gode kunst- og kulturprosjekter for eldre lokalt innenfor et mangfold av sjangre og uttrykk. Midlene skal hovedsakelig benyttes til profesjonell kunst- og kulturformidling av høy kvalitet, etter modell fra Den kulturelle skolesekken, gjerne i samarbeid med kunst- og kulturinstitusjoner, kunstnere og andre kulturaktører på lokalt eller regionalt nivå. Profesjonelle kunstnere innenfor mange sjangere besøker din kommune hvert år i regi av Den kulturelle skolesekken. Mange flotte produksjoner som med litt tilpassing også kan tilbys de eldre, eller hvorfor ikke invitere de eldre til å delta sammen med elevene der det er mulig? Det oppfordres til samarbeid med Den kulturelle skolesekken i kommunen, som vil ha en oversikt over hva som kan være aktuelt.

For mer info ta kontakt med:

Mona Aas Johansen
Koordinator
Tlf. 77 78 86 56 /41 41 42 34
mona.aas.johansen@tromsfylke.no

X