Folkemusikk Nord

Folkemusikk Nord (FmN) er et kompetansesenter for folkemusikk og folkedans i Nord-Norge. Vi er lokalisert i Målselv, og har siden 2011 vært organisert og drevet som en avdeling i Kultur i Troms/ Troms fylkeskommune. FmN ble jobbet fram og etablert av festivalen Kalottspel i Målselv, og har fortsatt et nært samarbeid med festivalen.
Folkemusikk Nord er navet i folkemusikksatsingen i Nord-Norge, og skal jobbe med både topp og bredde innenfor sitt fagområde. Vi bidrar til flere produksjoner og turneer med landsdelens folkemusikere og –dansere, og er med og utvikler nye ideer og konsepter. FmN har flere  rekrutteringsprosjektet for ungdom, og vi lager undervisningsopplegg for alle nivåer i skolen.

Folkemusikk Nord sitt motto er rett og slett mer folkemusikk og folkedans til folket.

X