Kultur i Troms

Om Kultur i Troms

Kultur i Troms er ei avdeling i kulturetaten i Troms fylkeskommune og består av Den kulturelle skolesekken, Landsdelsmusikerordningen, Bok- og kulturbussen i Sør-Troms og Folkemusikk Nord. 

Den kulturelle skolesekken formidler profesjonelle kunst- og kulturtilbud for skoleelever til kommunene og de videregående skolene i Troms. Dette foregår i nært samarbeid med kommunene og de videregående skolene.

Landsdelsmusikerne er en profesjonell musikktjeneste som tilbyr konserter på små og store steder i landsdelen, i likhet med sine kollegaer i Finnmark og Nordland. Landsdelsmusikerne i Troms omfatter klassisk musikk, jazz og folkemusikk. De kan også tilby assistanseoppdrag for lokale arrangører som ønsker å bruke profesjonelle musikerkrefter til sine egne arrangementer.

Folkemusikk Nord er et kompetansesenter for folkemusikk og folkedans i Nord-Norge, lokalisert i Målselv.

Bok- og kulturbussen er en mobil bibliotek- og formidlingstjeneste som tilbyr utlån av litteratur, musikk og filmer til befolkningen i Sør-Troms. I tillegg gis det kulturelle opplevelser til barnehager og grunnskoler i regionen.

Den kulturelle spaserstokken er en nasjonal kultursatsing som har som mål å sørge for profesjonell kunst- og kulturformidling av høy kvalitet til eldre.

Kultur i Troms er lokalisert i Harstad og har til sammen 20 ansatte.

X