Landsdelsmusikerordningen og Den kulturelle skolesekken avlyser all turnévirksomhet frem til og med påske for å forebygge spredning av coronaviruset.

 

Etter grundige vurderinger internt i fylkeskommunen i kombinasjon med norske helsemyndigheters anbefalinger har Troms og Finnmark fylkeskommune besluttet å avlyse alle formidlinger i fylkeskommunal regi knyttet til Den kulturelle skolesekken, Den kulturelle spaserstokken og Landsdelsmusikerordningen. I første omgang gjelder dette alle formidlinger frem til påske, men situasjonen vil bli vurdert forløpende. Vedrørende produksjoner med turnéstart etter påske så vil vi komme tilbake med mer informasjon.

 

For de som har kjøpt billetter til en av våre offentlige forestillinger bes man kontakte lokal arrangør for mer informasjon om refusjon.

 

Alle berørte arrangører, kommuner, skoler og utøvere vil bli kontaktet vedrørende situasjonen.  Tilhører du en av de nevnte kategorier og har ytterligere spørsmål kan du kontakte oss direkte på telefon 777 78 657 (Kultur i Troms) eller 958 34 270 (Scene Finnmark)