Landsdelsmusikerne fra Kultur i Troms og Scene Finnmark har et mangfoldig utvalg av produksjoner å tilby våre arrangører i tidsrommet august til desember 2020. Folkemusikk Nord og Arctic Pulse er også representert i tilbudet.

Les våre høstbrosjyrer:

Høsttilbud fra Kultur i Troms

Høsttilbud fra Scene Finnmark