Landsdelsmusikerordningen og Den kulturelle skolesekken avlyser all turnévirksomhet ut april for å forebygge spredning av coronaviruset.

Etter grundige vurderinger internt i fylkeskommunen i kombinasjon med norske helsemyndigheters anbefalinger besluttet Troms og Finnmark fylkeskommune 12. mars å avlyse alle formidlinger i fylkeskommunal regi knyttet til Den kulturelle skolesekken, Den kulturelle spaserstokken og Landsdelsmusikerordningen. Dette gjelder pr. i dag alle formidlinger frem til slutten av april, men situasjonen vil bli vurdert forløpende. Vedrørende produksjoner med turnéstart i mai vil vi komme tilbake med mer informasjon.

For de som har kjøpt billetter til en av våre offentlige forestillinger bes man kontakte lokal arrangør for mer informasjon om refusjon.

Alle berørte arrangører, kommuner, skoler og utøvere vil bli kontaktet vedrørende situasjonen.  Tilhører du en av de nevnte kategorier og har ytterligere spørsmål kan du kontakte oss direkte på telefon 777 78 657 (Kultur i Troms) eller 958 34 270 (Scene Finnmark)