Om Den Kulturelle Skolesekken

Rampestrek

Nasjonal satsing på kunst og kultur til alle elever

Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing som skal bidra til at alle skoleelever i Norge får møte profesjonell kunst og kultur av alle slag. Den kulturelle skolesekken er et samarbeidsprosjekt mellom Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet.

Elevene og skolene skal gjennom ordningen få mulighet til å oppleve, gjøre seg kjent med og utvikle forståelse for profesjonell kunst og kulturuttrykk av alle slag. Kulturtilbudene skal være av høy kvalitet og vise hele bredden av kulturuttrykk:

  • scenekunst
  • visuell kunst
  • musikk
  • film
  • litteratur
  • kulturarv

Den kulturelle skolesekken har vært en del av skiftende regjeringers kulturpolitiske satsning for grunnskolen siden 2001, og ble fra 2009 utvidet til også å gjelde videregående skole. Dette betyr at alle elever – fra 6 til 19 år – nå er innlemmet i ordningen.

Målene for den kulturelle skolesekken er:

Å bidra til at barn og unge får et profesjonelt kunst- og kulturtilbud.

Å legge til rette for at elevene lettere skal få tilgang til, gjøre seg kjent med og utvikle forståelse for kunst- og kulturuttrykk av alle slag.

Å medvirke til å utvikle en helhetlig innlemmelse av kunsteriske og kulturelle uttrykk i realisering av skolens læringsmål.

Vi har samlet all nyttig informasjon under Nyttig informasjon

X