Om Den Kulturelle Skolesekken

Rapporter, forskning og artikler

Kan sirkus bidra til økt læring og kunnskap blant elever? Ja, mener norske Cirkus Xanti som er én ni norske aktører som har fått støtte fra det norsk-portugisiske kulturutvekslingsprogrammet.

Eleven i fokus – Strategiplan 2012-2015

Les mer: Sirkus i skolen

X