Om Den Kulturelle Skolesekken

Søkbare midler

Troms fylkeskommune har valgt å videreføre ordningen med søkbare midler også for skoleåret 2017-2018. De kommunene som ønsker midler for å lage egne produksjoner kan benytte seg av ordning for søkbare midler. Midlene skal åpne for å realisere ekstraordinære, nyskapende produksjoner, der kultur og skole samarbeider, og stimulere til forpliktende samarbeid mellom skole, kunstnere og samfunn. Det kan søkes på eget søknadsskjema med gjeldende retningslinjer om ligger på vår hjemmeside. Bruk av midlene både til arrangørkostnader og til egenproduksjoner skal dokumenteres.

Midlene utbetales i etterkant etter mottatt rapport og regnskap, samt dokumentasjon (film, bilder etc.).

Ny søknadsfrist 1. november 2017

Linker:

Kriterier

Søknadsskjema

X