2. september åpner Den kulturelle skolesekkens nye portal og fagsystem. Systemet blir en innmeldingsportal med en felles frist for utøvere – ett felles fagsystem for alle som jobber med og i DKS – en bank for alle produksjoner i DKS og en visningsrute for elever og lærere om deres DKS-tilbud.
Se mer informasjon her: https://www.denkulturelleskolesekken.no/