Hålogaland teater turnerer DKS i Troms.

Hålogaland teater, Marius Fiskum

Foto: Hålogaland teater, Marius Fiskum

Tobias og dagen det smalt er en forestilling om kjønnsidentitet og vennskap. Prosjektet, som tidligere hadde arbeidstittelen Piggsveis, er initiert av Rimfrost Teaterensemble og utarbeidet i samarbeid mellom ensemble og dramatiker, med utgangspunkt i intervjuer. 

I uke 10 og 12 turnerer de Den kulturelle skolesekken i Troms. 
Les mer her